Архив рубрики: Загальноосвітні гуртки

Спортивна секція Айкідо

Керівник гуртка-Ємець Олександр Петрович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Основні напрямки роботи :

 • гармонійний, всебічний розвиток дитини, її естетичних, моральних, розумових якостей;
 • розкриття і збагачення духовного світу, пропаганда здорового способу життя на основі східних і національних методик, рекомендацій і вчень зарубіжих та вітчизняних спеціалістів;
 • вивчення бойових мистецтв ( айкідо) та інших оздоровчих тренінгів і систем як частини виховального кодексу і способу життя;
 • удосконалення фізичного, морального, психологічного і духовного світу дитини;
 • впровадження у навчально- виховний процес теоретико- пркатичного модуля спецкурсу»Лікування без ліків»;
 • реалізвція філософських вчень та поглядів даоських мислителів: підготовка тіла, психічна перебудова, робота з першоелементами Природи, з предметами та формами-образами.

«Веселі ритми» — гурток раннього творчого розвитку

Керівник гуртка- Зашквара Альона Сергіївна

IMG_7008

 

Гуроток раннього розвитку дітей займається розвитком кмітливості, пам’яті (Слухова, зорова, асоціативна), моторики, уяви, рівного психологічного стану, багатий лексичний словик, котрим користуються в спілкуванні, що є головним і основним показником мислення людини.

Напрямки роботи:

 • розвиток сприйняття , уваги,образної асоціативної та зорової пам’яті, дрібної моторики, логічного мислення, інтелектуального та художнього смаку, спостережливості, орієнтування у просторі, творчих здібностей, самовдосконалення та зріст особистого»Я»;
 • допомогоа батькам у розумінні психологічних потреб свого малюка;
 • виховання яскравої, емоційної особистості, почуття гумору,фантазії, самостійності, впевненості,ідивідуальності, поважності до інших;
 • ранній інтелектуальний розвиток дітей, підготовка до школи.

 

 

 

«Стань творцем свого життя»- гурток гуманітарного мовлення та спілкування

Методист-координатор 

Данелюк Яна Геннадіївна A1hlEIdsiq4

У 2018-2019 навчальному році у Будинку творчості дітей та юнацтва починає працювати гурток

«Стань творцем свого життя»

Навчальна програма занять спрямована на розвиток навиків та вмінь:
— пізнання самого себе,
— вміння ідентифікувати себе як члена суспільства,
— творчо використовувати набуті знання і вміння в оточуючій дійсності,
— бути комунікабельним, володіти навичками спілкування,
— вміти конструктивно розв’язувати конфлікти, долати труднощі та відстоювати свої права,
— бережливо ставитись до свого здоров’я як найвищої цінності,
— розробляти власний життєвий проект тощо.

Заняття відбуватимуться двічі на тиждень у групах по 10 чол.

Формат проведення занять: робота в малих групах, робота в парах, мозковий штурм, рольові ігри, ділові ігри, дискусії, анкетування, коло ідей, рухливі ігри, розв’язування проблемних і пізнавальних завдань, тренінгові вправи, дебати, інтерв’ю.

Вікова категорія дітей:
І група — 8-12 років
ІІ група – 15-18 років

Керівник гуртка – методист Будинку творчості Данелюк Яна Геннадіївна.

Додаткова інформація та запис до гуртка за тел.

 0509339344, 0934348770  

каб.11 – пн.-пт. з 8.30 до 17.00

 

«Пізнайко» — студія інтелектуального розвитку

Керівник гуртка- Радченко Валентина Іванівна, має звання  Відмінник освіти України 

 

Portrait of pensive girl drawing with colorful pencils

 • Велику увагу керівник гуртка приділяє саме розвитку правильної вимови та мовлення, застосовує вправи на розвиток рухливості мовленнєвого апарату дитини, використовуючи матеріал з витоків народної творчості. Саме українскькі народні казки, прислів’я  приказки та загадки в повній мірі не лише збагачують мовленнєвий запас діей 5-6 років, а й прищеплюють любов до рідної літератури та культурної спадщини нашого народу.
 • Відкриті заняття за темами » В гостях у Геометріії » та          » Казка ходить по планеті», проведені Радченко В.І., якнайкраще характеризують її як досвідченого та кваліфікованого педагога. При узагальненні навчального матеріалу вона вдало поєднала ігрові та театралізовані моменти, залучила до участі в заннятті батьків, які вокинували ролі казкових персонажів.
 • Заочні подорожі та екскурсії на заняттях з читання та розвитку мовлення, використання елементів образотворчого мистецтва під час занять з письма та математики допомогають дошкільникам розвивати кмітливість, самостійність та образність мислення.

26

«Скринька знань» — студія інтелектуального розвитку

Керівник- Небосенко Марина Юріївна

Рисунок1моя фотка

Дошкільні навчальні заклади забезпечують належну, відповідну сучасним вимогам, підготовку дітей до шкільного навчання, але не всі діти, з тих чи інших причин, отримують цю підготовку.

Програма побудована на основі Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» та розрахована на дітей 5-6 років, які не відвідують дитячий садок, і спрямована на запобігання труднощів у переході дитини від дошкільного до шкільного життя.

Програма будується на принципах:

 • Здоров’язбереження
 • Природосообразності
 • Проблемності
 • Доступності
 • Співробітництва та взаємодії
 • Інтегрованості змісту для забезпечення можливості вирішити максимум завдань підготовки до школи за мінімум часу

Мета – сприяння розвитку у дошкільників передумов для успішного шкільного навчання, а саме: підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери, комунікативних здібностей та вмінь дітей, стимулювання  логічного та креативного мислення, забезпечення плавного входження дітей в систематичне навчання.

Програма студії інтелектуального розвитку дошкільників «Скринька знань» передбачає виконання основних завдань:

 • Формування мотивів до навчання як бажання вирішувати навчальні та життєві проблеми
 • Розвиток дрібної моторики пальців рук, підготовка руки до письма
 • Формування мовних та мовленнєвих вмінь.(Звуковимова. Розвиток фонематичних процесів.  Звуковий аналіз слів. Словник. Граматична будова мовлення. Зв’язне мовлення)
 • Розширення та актуалізація елементарних математичних знань та вмінь
 • Формування емоційно-вольової сфери дитини
 • Формування загальнонавчальних вмінь
 • Виявлення та початковий розвиток творчих здібностей кожної дитини, підготовка та залучення дітей до інших гуртків позашкільного навчального закладу

 Робота студії інтелектуального розвитку планується за трьома основними    напрямами:

 • Граматика та розвиток мовлення
 • Математика та логіка
 • Підготовка руки до письма

Форми організації роботи — групові, парні та індивідуальні заняття. Надається перевага інтегрованим заняттям з використанням інтерактивних ігор та методу мнемотехніки.

У групі кількість вихованців  не перевищує 10-12  дітей.

Програму розраховано на 144 навчальні години, заняття тривають протягом року  та проводяться 2 рази на тиждень у понеділок та четвер. Навчальний день дитини складається з 3-х уроків по 30 хвилин із забезпеченням належного рухового режиму та режиму відпочинку (фізкультхвилинки, цікаві перерви).

Останній день занять присвячується діагностуванню рівня готовності дитини до навчання у школі.

IMG_20140929_093345 IMG_20140929_093353 IMG_20140929_093440