«Скринька знань» — студія інтелектуального розвитку

Керівник- Небосенко Марина Юріївна

Рисунок1моя фотка

Дошкільні навчальні заклади забезпечують належну, відповідну сучасним вимогам, підготовку дітей до шкільного навчання, але не всі діти, з тих чи інших причин, отримують цю підготовку.

Програма побудована на основі Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» та розрахована на дітей 5-6 років, які не відвідують дитячий садок, і спрямована на запобігання труднощів у переході дитини від дошкільного до шкільного життя.

Програма будується на принципах:

 • Здоров’язбереження
 • Природосообразності
 • Проблемності
 • Доступності
 • Співробітництва та взаємодії
 • Інтегрованості змісту для забезпечення можливості вирішити максимум завдань підготовки до школи за мінімум часу

Мета – сприяння розвитку у дошкільників передумов для успішного шкільного навчання, а саме: підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери, комунікативних здібностей та вмінь дітей, стимулювання  логічного та креативного мислення, забезпечення плавного входження дітей в систематичне навчання.

Програма студії інтелектуального розвитку дошкільників «Скринька знань» передбачає виконання основних завдань:

 • Формування мотивів до навчання як бажання вирішувати навчальні та життєві проблеми
 • Розвиток дрібної моторики пальців рук, підготовка руки до письма
 • Формування мовних та мовленнєвих вмінь.(Звуковимова. Розвиток фонематичних процесів.  Звуковий аналіз слів. Словник. Граматична будова мовлення. Зв’язне мовлення)
 • Розширення та актуалізація елементарних математичних знань та вмінь
 • Формування емоційно-вольової сфери дитини
 • Формування загальнонавчальних вмінь
 • Виявлення та початковий розвиток творчих здібностей кожної дитини, підготовка та залучення дітей до інших гуртків позашкільного навчального закладу

 Робота студії інтелектуального розвитку планується за трьома основними    напрямами:

 • Граматика та розвиток мовлення
 • Математика та логіка
 • Підготовка руки до письма

Форми організації роботи — групові, парні та індивідуальні заняття. Надається перевага інтегрованим заняттям з використанням інтерактивних ігор та методу мнемотехніки.

У групі кількість вихованців  не перевищує 10-12  дітей.

Програму розраховано на 144 навчальні години, заняття тривають протягом року  та проводяться 2 рази на тиждень у понеділок та четвер. Навчальний день дитини складається з 3-х уроків по 30 хвилин із забезпеченням належного рухового режиму та режиму відпочинку (фізкультхвилинки, цікаві перерви).

Останній день занять присвячується діагностуванню рівня готовності дитини до навчання у школі.

IMG_20140929_093345 IMG_20140929_093353 IMG_20140929_093440